magnify

כתיבת טכנית ותרגום טכני באנגלית ובעברית

מסמכים טכניים

כתיבה טכנית מקורית באנגלית ובעברית, תרגום טכני של מסמכים מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית.

מסמכים עבור תוכנה, חומרה, תעשייה, מכשירים שונים.

כתיבה, עריכה, ותרגום של מדריכי משתמש, נוהלי עבודה, מסמכים טכניים פנימיים ומיועדי לקוח, עריכה ותיעוד ידע וניסיון של הארגון.

המרת מסמכים מ-PDF/Jpeg ל-Word.

שמירה/הנחלה של מאפייני התצורה של החברה  Look & Feel.

לצפייה במצגת עבודות

 שילוב ייחודי של מיומנויות

 • אנגלית ועברית ברמת שפת אם
 • יישום של ניסיון וידע רב בכתיבה טכנית
 • שימוש מושכל ב-Word
 • יכולות להכין ולעבד אלמנטים גרפיים: טבלאות, שרטוטים, תרשימים ותמונות

כתיבה טכנית

 • מדריך למשתמש ואוגדן נוהלי עבודהכתיבה טכנית מקורית של כל תהליכי ההרכבה, התקנה, הפעלה, כולל צילומים במידת הצורך, ולאחר אישור המסמך בעברית, תרגום לאנגלית, תוך שמירה על מאפייני המותג ("Look & Feel") של החברה.
 • מסמכים מקצועיים, מובנים (Structured), נהירים למשתמש ונוחים לתחזוקה.
 • שפה ברורה (כתיבה בלשון הווה), פסקאות קצרות (קל לעקוב אחר התוכן), הנחיות ממוספרות (קל לוודא מה בוצע ומה יש לבצע), עקביות בתצורת הכותרות (מראה מקצועי המקל על התמצאות במסמך).
 • מסמך טכני מובנה ומקצועי המאפשר הפקת רשימות אוטומטיות כגון תוכן עניינים, רשימת תמונות ורשימת טבלאות; רשימות מופקות בקליק אחד, להקלה על  התמצאות במסמך מצד אחד, ומצד שני על תחזוקת המסמך בהמשך, לגרסאות עתידיות.
 • מערכת מודולרית (Single Sourcing) להרכבת מסמך גדול או למערכות המורכבות מ: שרת, מבנה נתונים, מוצר, התאמה ללקוח, ב-Word, ללא השקעה כספית בתוכנה ייעודית למטרה זו.

תרגום טכני

 • תרגום טכני מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית
 • המרת חומרי מקור (Jpeg/PDF) לפורמט Word
 • תרגום טכני תוך הקפדה על העברת כל התמונות והתרשימים
 • תרגום תעודות נישואין
 • המגמה היא לשמור ואפילו לשפר את תצורת המקור ככל האפשר
 • הפעלת שיקול הדעת הנדרש בעיקר כשמדובר במסמכים שמקורם בסין ("אנגלית סינית")
 • תרגום מוקפד תוך מחקר מעמיק לאיתור המונח המקצועי המדויק, הן מבחינה מדעית והן להתאמות תרבותיות (לוקליזציה)
 • מינוח מקצועי מדויק – שימוש באתרי אינטרנט ובמילונים מקצועיים – רכב, מכונות דפוס, חשמל, וידאו וכו'.
בהנהלת שירלי ירדני